Acties voor de SamenLoop van Hoop Acties voor de SamenLoop van Hoop
Zoals u in het Tsjerkekrantsje van februari heeft kunnen lezen loopt er een groep vanuit de kindernevendienst mee met SamenLoop voor Hoop in Eastermar op 25 en 26 mei. En inmiddels zijn de eerste acties bekend waarmee we zoveel  mogelijk geld in willen zamelen.

De eerste acties worden in samenwerking met actiecommissie Sumar gehouden. Zij zullen op 2 zaterdagen het autowassen houden voor SamenLoop voor Hoop. De eerste autowas-actie wordt gehouden op 24 maart. Elders in dit Tsjerkekrantsje leest u hierover meer.

Tijdens de SamenLoop voor Hoop wordt een Kaarsenronde gehouden. Wanneer de avond valt worden er rond het parcours kaarsenzakken voorzien van een brandende kaars geplaatst. Deze kaarsenzakken hebben allemaal een persoonlijke boodschap geschreven door iemand welke iemand moet missen door deze vreselijke ziekte of voor iemand die strijdt of heeft gestreden tegen deze ziekte. Wij hebben deze kaarsenzakken en deze verkopen we voor € 5 euro per stuk. Wilt u een kaarsenzak kopen en voorzien van een persoonlijke boodschap? Geef het door bij ondertekenden of één van de teamleden. Wij zorgen dat u een kaarsenzak ontvangt en zorgen er tevens voor dat uw kaarsenzak brandt tijdens de Samenloop voor Hoop.

Verder zijn er al een aantal mensen hard bezig om spullen te maken welke we kunnen verkopen in de kraam. Deze kraam staat op 25 en 26 mei bij de route tijdens de wandelestafette van de SamenLoop voor Hoop. De opbrengst van de verkoop van de spullen komt ten goede van SamenLoop voor Hoop.

We zijn op dit moment nog aan het kijken of we nog ergens met een kraam op een markt kunnen staan. Hierover volgt later meer info. Op woensdag 11 april en woensdag 25 april houden we 2 knutselavonden om spullen te maken om te kunnen verkopen in de kraam. Wilt u ons hierbij helpen dan kunt u zich opgeven bij 1 van ondertekenden. Deze avonden zijn in “De Moeting”. Aanvang half 8. De materialen voor deze avond worden verzorgd.

Hoe verdere acties er uit komen te zien dat hoort en leest u van ons via verschillende kanalen. Wilt u zelf een donatie overmaken? Dat kan ook!! Via https://acties.samenloopvoorhoop.nl/kindernevendienstsumar kunt u zelf rechtstreeks een bijdrage overmaken aan het team Kindernevendienst Sumar t.b.v. SamenLoop voor Hoop. Via het kopje: Doneer nu maakt u zelf uw bijdrage over en wordt dit toegevoegd aan het teamtotaal van Kindernevendienst Sumar. Lukt het u niet om online een bijdrage over te maken, maar wilt u wel een bijdrage geven? Dan kunt u dat ook brengen bij één van de ondertekenden.  Heeft u inmiddels een donatie overgemaakt! Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groet namens het team,

Jantje de Jong (SP Hoekstrawei 38) en Anja Bastiaannet (de Finne 13)
terug