ALLEEN ONLINEDIENSTEN

Sumar, december 2020

Geachte allen,
Nu het voor ons allemaal duidelijk is dat we in ons land toch echt in een lock-down zitten met elkaar, voelen wij ons als College van Kerkrentmeesters genoodzaakt om ook de kerkelijke gebouwen in Sumar tot en met 19 januari 2021, te sluiten.
Dit betekent nogal wat, vooral omdat kerst een hoogtepunt is in ons gemeente-zijn maar wij vinden dat we onze solidariteit moeten tonen met onze medemensen die te maken hebben met Corona en allen die werken in de gezondheidszorg.

De kerkdiensten zullen voorlopig alleen via de livestream bijgewoond kunnen worden; dus de 30 personen die wij tot nu toe nog mochten verwelkomen in de kerkdienst gaan we vanaf nu niet meer toelaten.

Slechts diegenen die meewerken aan de kerkdienst zijn aanwezig in het kerkgebouw.

Een uitzondering hierop is natuurlijk een eventuele uitvaartdienst, hiervoor gelden andere regels.

In overleg met de leiding van de Kindernevendienst is ook besloten dat er voorlopig geen bijeenkomsten met kinderen georganiseerd zullen worden, dit in relatie tot de sluiting van de basisscholen. Dus op zondagochtend voorlopig even geen kindernevendienst in de Moeting.

Ook voor de gebedsgroep is het tijdelijk niet mogelijk om in het kerkgebouw bij elkaar te komen.

In de hoop dat we hiermee bijdragen aan de bestrijding van het Corona-virus en met het vaste vertrouwen dat we in het nieuwe jaar als gemeente weer bij elkaar zullen zijn.

Klaas van der Veer
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
terug

Agenda

Kerkdienst

24 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: P. Tiekstra
Collectedoel: KIA, Missionair werk 2021
Bijzonderheid: -

Heilig Avondmaal

31 jan 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: A. Teijema - van der Bij
Collectedoel: Pikulan
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824