De Preekstoel

Kansel
De Preekstoel

De eiken preekstoel en dito klankbord en doophek dateren, volgens de vormen, uit het midden der 17e eeuw, de Korinthische kapiteelen van de kolonetten op de hoeken van de kapeel dragen het ingesneden opschrift: “ANN0 Kornoles Meines 1796”. Dit duidt vermoedelijk op een herstelling van dit meubelstuk. Het rugstuk is geflankeerd door twee gesneden zeemeerminnen in de vorm gelijkend op die welke we veelvuldig vinden aangebracht aan het rugstuk van de bekende Friesche stoeltjesklokken; een versiering welke echter in kerken vrij zelden voorkomt. Een slecht bij de preekstoel passende trap ontsiert het geheel. Op de hoekstukken van het klankbord vindt men de initialen ER. en W.l. gesneden.

terug