Financiele overzichten 2018 Financiele overzichten 2018
Hierbij kunt u de financiele overzichten vinden van 2018:

Overzicht van kas en bank van de PKN gemeente

Overzicht van kas en bank van de Diaconie

Balans PKN per 31 dec. 2018
terug