Update (29-maart) Corona virus omstandigheden Update (29-maart) Corona virus omstandigheden
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

In deze onzekere tijden is het des te belangrijker om contact te houden met elkaar, en elkaar te helpen om open te staan voor het vertrouwen dat God ons geeft.
 
De komende zondagen kunt u via de computer een korte dienst bijwonen. De dienst wordt opgenomen op zaterdag 16 uur. Vanaf dan is de dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl (bij Sumar).
De dienst is ook te bekijken via het YouTube kanaal van onze kerk. De link naar de dienst volgt zo spoedig mogelijk hier op de site, in de volgende rondzendmail en op https://www.facebook.com/KerkSumar/ 
 
Collecte: Kerk in Actie vraagt onze aandacht voor de vreselijke situatie in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Aanbevolen: Diaconie PKN Sumar NL87 RABO 0362 7681 10
De kosten van de kerkrentmeesters lopen gewoon door, daarom ook aanbevolen: PKN Sumar NL35 RABO 0362 7648 75

Verzoek om voorbede? Ideeën en suggesties? Rondzendmail ontvangen? Stuur een mailtje naar:  

Voor nu: zegen en alle goeds toegewenst.
Ds. Sita Hofstra

terug