Kerkomroep.nl Kerkomroep.nl
De diensten zijn altijd te beluisteren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl; zoeken naar Sumar). We doen ons best om de bijzondere diensten ook via YouTube beschikbaar te maken, houd nadere berichtgeving in de gaten.
terug