Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap - Wat doen ze?

Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap - Wat doen ze?

Deze werkgroep bestaat uit vier leden. De doelstelling is; zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Het NBG zorgt ook voor de vertaling van de Bijbel.


In ons dorp Sumar betekent dat wij dan zoveel mogelijk leden proberen te krijgen. De laatste zondag van oktober vieren we de Bijbelzondag in de kerk. De collecte is dan bestemd voor een buitenlandproject. U kunt op www.bijbelgenootschap.nl kijken wat onze projecten inhouden. Deze zondag is tevens het begin van de Bijbeltiendaagse.

Tien dagen wordt de Bijbel extra onder de aandacht gebracht. Overal worden dan allerlei activiteiten georganiseerd. Bij het NBG draait het dus om inzamelen van geld, zodat er veel Bijbels in de wereld verpspreid kunnen worden. Wij als vrijwilligers mogen een klein bouwsteentje zijn om Gods woord de wereld in te brengen!

Werkgroepleden: Baukje Huizing, Els Havinga, Ingrid Hoekstra en Tineke Elzinga.

terug