Afscheid ds. Sita Hofstra

Zondag 3 mei 2015 is ds. Sita Hofstra bevestigd in onze gemeente.
Vandaag heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden. Na zes jaar komt er einde aan het delen van lief en leed met elkaar in onze gemeente.
Met elkaar spreken we grote waardering uit voor de manier waarop dominee haar werk in en voor onze gemeente heeft gedaan.
 
terug

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten