SLUITING KERKGEBOUWEN - ALLEEN ONLINEDIENSTEN

Sumar, januari 2021

 

Geachte gemeenteleden,

 

In navolging van de landelijke Corona-voorschriften is het College van Kerkrentmeesters genoodzaakt om ook de kerkelijke gebouwen in Sumar voor zolang als nodig is, te sluiten.

De kerkdiensten zullen voorlopig alleen via de Livestream bijgewoond kunnen worden. Slechts diegenen die meewerken aan de kerkdienst zijn aanwezig in het kerkgebouw.

Een uitzondering hierop is natuurlijk een begrafenis, hiervoor gelden andere regels.

In overleg met de leiding van de Kindernevendienst is ook besloten dat er voorlopig geen bijeenkomsten met kinderen georganiseerd zullen worden, dit in relatie tot de sluiting van de basisscholen. Dus op zondagochtend voorlopig even geen kinderkerk in de Moeting.

Ook voor de gebedsgroep is het tijdelijk niet mogelijk om in het kerkgebouw bij elkaar te komen.

In de hoop dat we hiermee bijdragen aan de bestrijding van het Corona-virus en in het vaste vertrouwen dat we gauw weer als gemeente bij elkaar zullen zijn!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas van der Veer, voorzitter

terug

40 dagen kalender


Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf dit jaar onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens zijn de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824