Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap - Wat doen ze?

Deze werkgroep bestaat uit vier leden. De doelstelling is; zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Het NBG zorgt ook voor de vertaling van de Bijbel.


In ons dorp Sumar betekent dat wij dan zoveel mogelijk leden proberen te krijgen. De laatste zondag van oktober vieren we de Bijbelzondag in de kerk. De collecte is dan bestemd voor een buitenlandproject. U kunt op www.bijbelgenootschap.nl kijken wat onze projecten inhouden. Deze zondag is tevens het begin van de Bijbeltiendaagse.

Tien dagen wordt de Bijbel extra onder de aandacht gebracht. Overal worden dan allerlei activiteiten georganiseerd. Bij het NBG draait het dus om inzamelen van geld, zodat er veel Bijbels in de wereld verpspreid kunnen worden. Wij als vrijwilligers mogen een klein bouwsteentje zijn om Gods woord de wereld in te brengen!

Werkgroepleden: Baukje Huizing, Els Havinga, Ingrid Hoekstra en Tineke Elzinga.

terug

Agenda

Startzondag - Voetbalveld

26 sep 2021 om 10.00 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: E. Havenga - Hoekstra
Collectedoel: FamtoFam
Bijzonderheid: Startzondag

Kerkdienst

03 okt 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: L. Bouma
Collectedoel: Israelcollecte PK
Bijzonderheid: 

40 dagen kalender


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf dit jaar onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens zijn de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.