Coronamaatregelen Kerk Sumar

Betreft: Lock down maatregelen tot en met 14 januari 2022

Aan onze gemeenteleden,

De Classis Fryslân heeft ons haar advies gestuurd. Daar staat o.a. het volgende in: Zoveel als mogelijk online kerkdiensten.

Onze landelijke Protestantse Kerk heeft 19 december jl. laat op de avond het volgende dringende advies aan onze plaatselijke Gemeenten gegeven: Na overleg met het CIO (landelijke kerkenkoepel) komen we tot de volgende aanbevelingen:

1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

2. Als er redenen zijn - in uitzonderlijke gevallen - om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief 'medewerkers'). Dit aantal is gebaseerd op een later door het ministerie te publiceren regeling.

Het moderamen heeft tijdens haar overleg op 20 december besloten aan het advies van de Classis te voldoen. Dit betekent dat tot en met 14 januari a.s. onze kerkdiensten online kunnen worden gevolgd. De uitzonderlijke gevallen zijn er op dit moment niet. Onze kerk heeft niet genoeg ventilatie mogelijkheden en om die reden laten we vanaf nu alleen de mensen toe die nodig zijn voor het organiseren van de online diensten.

De livestream muziekdienst op 26 december (2e Kerstdag) start om 10:00 uur.

Wij betreuren dit besluit ten zeerste maar willen ook onze verantwoordelijkheid nemen ten behoeve van de gezondheid van onze medemens. Zodra er meer verruimingen mogelijk zijn laten wij u dit weten via de website, facebook en de nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen stuur dan een mail naar info@kerk-sumar.nl

 

Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende Kerst en een goede jaarwisseling toe. ‘Houd Moed - Heb Lief’ deze komende tijd! Met vriendelijke groet,

Nynke Bosgra (scriba)

terug

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten