De kerkdeuren gaan weer open! Vanaf 13 juni a.s.

Het is zover: we mogen weer met elkaar naar de kerk! Vanaf zondag 13 juni bent u elke zondag weer van harte welkom om bij de diensten aanwezig te zijn. Een aantal maatregelen blijven nog van kracht:

- Tijdens het lopen in de kerk draagt ieder een mondkapje;

- Bij de deur wordt gevraagd of u niet verkouden bent e.d.;

- Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd;

- In de hal ontsmet iedereen de handen;

- De koster wijst u de plek waar u kunt zitten;

- Zittend op uw plaats mag het mondkapje af;

- Samenzang is nog niet toegestaan;

- Bij de uitgang staan collecteschalen.

Met inachtneming van de anderhalve meter-regel passen er ongeveer vijftig mensen in de kerk. Mocht de kerk al vol zitten op het moment dat u arriveert, dan vragen wij om uw begrip hiervoor. De diensten blijven te volgen met geluid via kerktelefoon en www.kerkomroep.nl . Met beeld en geluid zijn de diensten te volgen via de uitzendingen die u vindt op www.kerk-sumar.nl

Ook de kerkelijke gebouwen zijn weer opengesteld voor bijeenkomsten en vergaderingen. Ook hier blijven de basisregels van kracht: ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje dragen tijdens het lopen, anderhalve meter afstand houden. Voor de jeugd tot 18 jaar geldt die afstandsregel niet meer.

Afgelopen dinsdag mocht ik gratis een coronavaccin in ontvangst nemen. Velen van jullie hebben de prik ook al gehad, voor anderen staat hij binnenkort klaar. Voor ons allemaal gratis, omdat ons land rijk genoeg is om dit te betalen. In veel armere landen is er nog geen zicht op vaccinatie. De samenwerkende hulporganisaties (waar ook onze Kerk in Actie bij hoort) hopen daarom een steentje bij te dragen via giro 555. Van harte aanbevolen!

Deze sneinsbrief is voorlopig de laatste, wij hopen dat het niet meer nodig zal zijn.

Graag tot ziens!


Vrede en alle goeds,

namens de kerkenraad,

ds. Sita Hofstra

terug

Agenda

Kerkdienst

20 jun 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: PK - Jong Protestant (JOP)
Bijzonderheid: -

Kerkdienst

27 jun 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: Diaconie algemeen
Bijzonderheid: -

Kerkdienst

04 jul 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel:Diaconie algemeen
Bijzonderheid: Overstapdienst KND

40 dagen kalender


Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf dit jaar onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens zijn de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824