Kansel

De Preekstoel

De eiken preekstoel en dito klankbord en doophek dateren, volgens de vormen, uit het midden der 17e eeuw, de Korinthische kapiteelen van de kolonetten op de hoeken van de kapeel dragen het ingesneden opschrift: “ANN0 Kornoles Meines 1796”. Dit duidt vermoedelijk op een herstelling van dit meubelstuk. Het rugstuk is geflankeerd door twee gesneden zeemeerminnen in de vorm gelijkend op die welke we veelvuldig vinden aangebracht aan het rugstuk van de bekende Friesche stoeltjesklokken; een versiering welke echter in kerken vrij zelden voorkomt. Een slecht bij de preekstoel passende trap ontsiert het geheel. Op de hoekstukken van het klankbord vindt men de initialen ER. en W.l. gesneden.

terug

Agenda

Kerkdienst

14 mrt 2021 om 09.30 uur

40 dagen kalender


Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824