Inzameling voor de Voedselbank Tytsjerksteradiel

Het blijkt al jaren een succesvolle actie: veel dorpsgenoten brengen het voedsel (of een envelop met geld) naar de inzamelavonden. Vervolgens brengt de Diaconie de dozen voedsel naar Burgum. Maar we hopen de actie nog iets succesvoller te maken:

We roepen de Sumarders op om woensdagavond 10 maart tussen 18.30 – 19.30 uur houdbare producten naar It Trefpunt te brengen, Greate Buorren 16 in Sumar. De inzameling zal geheel coronaproof verlopen, houd echter bij het wachten voldoende afstand.

U kunt denken aan:

§ Pasta
§ Rijst
§ Blikgroente
§ Blikken vlees
§ Houdbare zuivel in pakken
§ Koffie/thee
§ Aardappelpuree (pak)
§ Zak aardappelen
§ Chips / borrelnootjes
§ Houdbaar broodbeleg
§ Bakolie/olijfolie
§ Vruchtensap in pak

Let bij het verzamelen thuis (of inkopen in de winkel) wel op de houdbaarheidsdatum.

We hopen dit jaar zoveel mogelijk Sumarders te bereiken. Naast dit bericht in De Koekoek / Tsjerkekrantsje en Sumarder Saakjes, plaatsen we dit jaar voor het eerst een banner bij de kerk / It Trefpunt, zodat iedereen wordt herinnerd aan de inzamelingavond.

De mondkapjes actie was een groot succes, we hopen dat u deze actie ook van harte ondersteunt, zodat de mensen uit onze naaste omgeving, die het zo hard nodig hebben, ook voldoende eten op tafel kunnen zetten.

Ps.: indien u woensdag 10 maart verhinderd bent: zondag 14 maart kunt u tussen 10.30 - 11.00 uur de producten naar It Treftpunt brengen.


Diaconie Sumar

terug

40 dagen kalender


Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf dit jaar onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens zijn de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824