Zondag 6 jun 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. E. Zwerver, Schettens
Kerkdienst

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: Diaconie algemeen
Bijzonderheid: -

terug