zondag 10 juli 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst - Openluchtdienst en Overstapdienst
Voorganger(s): Ds. S. Hofstra, Leek

Paaskaars: Joelle Bastiaannet
Bloemengroet: L. de Haan - Boersma
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: Overstapdienst
Oppas: -

terug