Uitnodiging mini symposium

Er wordt door de Classis Fryslan een mini symposium gehouden op 21 mei 2022 in de Sint-Getrudiskerk te Workum (Adres: Merk 5, 8711 CL Workum). 

Klik hier voor het programma voor die dag. 
Het start om 9.30 uur en eindigd 14.15 uur. 

De opgave kan je zelf regelen via het mailadres wat op de uitnodiging staat.

Daarbij zijn er nog de volgende bijlagen behorende bij dit symposium: 
- Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt
- Als ambtsdragers gaan ontbreken
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 22 mei 2022 om 09.30 uur

Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 09.30 uur

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten