Livestream KERK TV

SLUITING KERKGEBOUWEN - ALLEEN ONLINEDIENSTEN

Sumar, januari 2021

 

Geachte gemeenteleden,

 

In navolging van de landelijke Corona-voorschriften is het College van Kerkrentmeesters genoodzaakt om ook de kerkelijke gebouwen in Sumar voor zolang als nodig is, te sluiten.

De kerkdiensten zullen voorlopig alleen via de Livestream bijgewoond kunnen worden. Slechts diegenen die meewerken aan de kerkdienst zijn aanwezig in het kerkgebouw.

Een uitzondering hierop is natuurlijk een begrafenis, hiervoor gelden andere regels.

In overleg met de leiding van de Kindernevendienst is ook besloten dat er voorlopig geen bijeenkomsten met kinderen georganiseerd zullen worden, dit in relatie tot de sluiting van de basisscholen. Dus op zondagochtend voorlopig even geen kinderkerk in de Moeting.

Ook voor de gebedsgroep is het tijdelijk niet mogelijk om in het kerkgebouw bij elkaar te komen.

In de hoop dat we hiermee bijdragen aan de bestrijding van het Corona-virus en in het vaste vertrouwen dat we gauw weer als gemeente bij elkaar zullen zijn!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas van der Veer, voorzitter

Mondkapjes-actie Sumar

Deze week is het mooie bedrag van €1731,- overgemaakt aan Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel.
Met de inzet van verschillende naaisters zijn er bijna 400 kapjes gemaakt. De materiaalkosten werden vergoed door Diaconie Sumar. Een geslaagde actie! Foto's zijn hier te zien in het fotoalbum.

Nieuw Beleidsplan 2019-2024

Het nieuwe beleidsplan voor 2019-2024 is geschreven en hier in te zien. 

Privacywet

De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De privacyverklaring is hier te downloaden.

Agenda

3e zondag 40 dagentijd

07 mrt 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: -
Bijzonderheid: 3e zondag 40 dagentijd

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824