Uitnodiging fiets-wandeltocht op 6 juli 2019 Uitnodiging fiets-wandeltocht op 6 juli 2019
Klik hier voor informatie over de fiets-wandeltocht op 6 juli 2019, georganiseerd door Stichting Tsjerkepaad. Hiervoor worden ook gasten uitgenodigd uit Ost Friesland.
En over de Kirchturmtoer, een fietstocht rondom Jennelt (Ost Friesland, Duitsland) op 7 september a.s.
 
 
Persbericht Jubileumweekend 2019

Persbericht Jubileumweekend 2019
Links jubileumcommissie “Lofstem 100 jaar”
Achter: Ella Wiersma
Midden: Martsje Lautenbach, Siska de Haan, Maaike Kingma
Voor: Hendrik Kloosterman, Klaas van der Veer
 
Rechts jubileumcommissie “Kerk 250 jaar”
Achter: Jouke Hoekstra
Midden Durk Douwes, Ale Dijkstra
Voor Wytske van der Pol, Greta Hoekstra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht
 
In het jubileumweekend van 14,15 en 16 juni zal Sumar bol staan van activiteiten.
Chr. Fanfare De Lofstem uit Sumar viert dit weekend haar 100- jarig jubileum en de Dorpskerk, het middelpunt van het dorp, bestaat 250 jaar.
Samen een hele geschiedenis.

We willen u van harte uitnodigen om dit jubileumfeest samen met ons te vieren in de Bouma-loods aan de Solcamastraat op het industrieterrein van Sumar.
 
Vrijdagavond 14 juni vanaf 20:00 uur neemt de Lofstem u mee op reis door 100 jaar geschiedenis. Vele facetten van historie komen voorbij, in de vorm van beelden en prachtige muziekmomenten.
Het belooft een fantastische avond te worden m.m.v. Alice Springs, Gurbe Douwstra en het Slagwerkensemble van muziekschool De Wâldsang uit Buitenpost.  Ook is de première van het speciaal voor deze gelegenheid geschreven werk Centenary 2019 door componist Jan de Haan.
Kaarten a € 10,00 vanaf 23 mei te bestellen op tel nr: 06-3075 1892.
Info: www.delofstem.nl.
 
Zaterdagavond 15 juni om 20:00 uur wordt de  revue : Galmjende lûden opgevoerd. Amusementstheater door vele enthousiaste dorpsgenoten ondersteund door band en koor.
Na afloop is er muziek van Sjanz, een trio met een mix van o.a. Nederlands, Friestalig of andere liedjes.
Kaarten a € 5,00 te bestellen op tel. nr: 06-42504 953.
Info : www.kerk-sumar.nl.
 
Zondagmorgen 16 juni om 10:00 uur de feestelijke afsluiting: Sumar sjongt en spilet.
In samenwerking met het Westerlauwers mannenkoor uit Buitenpost, het “revukoor” en “de Lofstem” sluiten we dit jubileumweekend op een feestelijke manier af.
Entree: gratis, collecte voor de onkosten. Na afloop kunt u het weekend nog doornemen onder het genot van een kopje koffie.
Info: www.kerk-sumar.nl.
 
Hebt u geen vervoer?
Laat het ons weten via bovenstaande telefoonnummers en we halen u op!
Volg ons ook op facebook en instagram: jubileumwykein Sumar.
 
 
Pinksterfeest Veenklooster 2019 Pinksterfeest Veenklooster 2019
Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veenklooster 2019. Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we al meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen vieren.

Klik hier voor de brief

Klik hier voor programmafolder
 
 
INSPIRATIEDAG KERKPROEVERIJ MET LEO FIJEN INSPIRATIEDAG KERKPROEVERIJ MET LEO FIJEN
In 2017 begon de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’.
Eén van de initiatiefnemers was Leo Fijen. Hij is hoofd Levensbeschouwing bij de KRO-NCRV, TV journalist en schrijver.
Samen met de monnik Anselm Grün schreef hij een boeiend boek:
‘Toekomst zien in de kerk’.
Op zaterdagmiddag 11 mei komt Leo Fijen naar het Karmelklooster in Drachten om over dit boek een lezing te geven.

 
lees meer »
 
In feestwykein In feestwykein
Yn it jier 1919 is muzykferiening De Lofstem offisjeel útein set. By it skoallefeest yn 1919 waard der wer muzyk makke en dat gie yn dy tiid wat oars as tsjintwurdich, neat gjin lessen folgje mar blaze blinder! De ripetysjejûnen wienen op freed yn de kristlike skoalle en de earste kontribúsje wie 20 sinten yn de wike. It wienen yn dy tiid allinnich mânlju dy’t by de musyk sieten! Se namen it beslút om troch te gean en it earste koraal wie dan ek hiel tapaslik: gesang 43 : 1: ‘Het hoofd omhoog en het hart naar boven!’
lees meer »
 
Foto's Stadskuier en Moarnsbrochje Foto's Stadskuier en Moarnsbrochje
Klik hier voor de fotos van de stadskuier Ljouwert en hier voor de foto's van Moarnsbrochje
 
Ontvangen brieven t.b.v. project Batu van Pikulan Ontvangen brieven t.b.v. project Batu van Pikulan
Hierbij twee brieven die de fam. Zijlstra heeft ontvangen van Tabita Aprilienis en Clara, van 2 van de adoptiekinderen van het project Pikulan die wij als gemeente steunen.

lees meer »
 
Help de getroffenen van cycloon Idai in zuidelijk Afrika Help de getroffenen van cycloon Idai in zuidelijk Afrika
Geachte kerkenraad, diaconie, oudstenraad,
 
In zuidelijk Afrika voltrekt zich op dit moment een ramp. De orkaan Idai laat een spoor van verwoesting, overstromingen en wanhoop achter. In Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn honderden mensen dodelijk getroffen. De schade aan scholen, ziekenhuizen, landbouwgrond, waterleidingen, wegen en huizen is enorm. Volgens de VN is het misschien wel de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika. Honderdduizenden mensen zijn getroffen.
 
Er is heel snel behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeildoeken en andere eerste levensbehoeften.
 
Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) is in de afgelopen week snel in actie gekomen. De organisaties zijn ter plekke aanwezig. Eerste noodhulpwerkzaamheden zijn al gestart, grotere projecten worden voorbereid.
 
De situatie is nijpend. De beelden die we gezien hebben van mensen in nood zijn verschrikkelijk. Daarom doen we een beroep op de kerken die bekend zijn bij onze organisaties, en vragen we voorbede voor deze noodsituatie. Wilt u daarnaast de noodhulp mogelijk maken door een (extra) collecte of gift? Op 31 maart is er de mogelijkheid voor een gift tijdes de collecte. 
 
Foto's KSG-dienst Foto's KSG-dienst
Afgelopen zondag is er weer een geslaagde KSG-dienst geweest. Deze dienst stond in het teken van Jona en de Noordzeeziekte. Tijdens de dienst zijn er ook weer vele foto's gemaakt, die weer opgeslagen zijn in het fotoalbum
 
Clubstriid Clubstriid
Op vrijdag 16 februari hebben wij met club meegedaan aan clubstriid zoals we elk jaar doen. Als eerst wat we die avond hebben gedaan was allemaal spelletjes doen waar je zoveel mogelijk punten mee moest verdienen. Er was touwtje springen, een rap maken over eten, een aantal vragen, petfles bowlen en een papier waar we geel en bruin eten op moesten schrijven. Toen we dat hadden we gedaan gingen we allemaal naar buiten en bij mensen thuis langs om eten op te halen voor de voedselbank. In totaal hebben we drie kisten aan eten opgehaald. Rond negen uur gingen we naar iemand bellen die de uitslag bijhield. We belden op speaker zodat iedereen het kon horen. Wij waren de laatsten die het moesten inleveren. En toen zei die vrouw waar we mee belden dat we gewonnen hadden. Iedereen ging op in gejuich want we zijn de laatste paar keren steeds tweede geworden en dan waren we nu eindelijk een keer eerst. Toen werden er allemaal foto’s gemaakt van ons. Die foto’s staan op facebook bij Sumarder Saakjes., twee daarvan staan bij dit mooie verslag wat we kregen van Aaltje, heel veel dank daarvoor!!
 
Nieuw van de Actiegroep Nieuw van de Actiegroep
Hallo allemaal,

De afgelopen maanden hebben mensen aan kunnen geven of ze volgend jaar ontwikkelingswerk willen doen op Gods Golden Golden Acre in Zuid Afrika. Gelukkig zijn er een aantal mensen die het aandurven :)! In maart komen we weer bij elkaar om dit te ‘vieren’ en om ook nog een aantal dingen met elkaar door te spreken. Want hoe nu verder? Mocht je toch ook nog meewillen, je kunt nog steeds aansluiten. Neem dan even contact met Petronella op.

Namens de Actiegroep Sumar,
Petronella
 
Nieuws van de KND Nieuws van de KND

We zijn alweer een tijdje in het nieuwe jaar begonnen met op zondag 13 januari de aftrap van het 250-jarig bestaan van onze kerk, het 100-jarig bestaan van “De Lofstem en het vieren van het 25-jarig jubileum van onze dominee Sita Hofstra. In de Koekoek en in het Tsjerkekrantsje kunt u al veel lezen hierover, dus hier ga ik verder ook niet op in.

Met de kindernevendienst zijn we weer van start gegaan en hebben afgelopen zondag 27 januari alweer onze eerste Bernetsjerke gehad. Deze stond in het teken van de “Bijbelse Elfstedentocht”. Jammer dat er geen sneeuw meer buiten lag, want anders hadden we met de kinderen een buitenactiviteit gedaan, maar niet getreurd, de winterse sferen hebben we naar binnen gehaald. We starten met een filmpje op de beamer over de laatste Elfstedentocht in 1997 om zo de jeugd een beetje kennis te laten maken met de echt Elfstedentocht. Met 5 groepjes zijn we gaan “schaatsen” (lees: rouleren) van de ene elfstedenstad naar de andere, met in verschillende steden een Bijbels verhaal gekoppeld aan een spel. Er was dan ook halverwege de tocht een echt koek en zopie. De kinderen hebben allemaal de finish behaald. De jeugd vond het erg leuk om op deze manier spelenderwijs bezig te zijn met geloof en spel.

Het is dan ook altijd weer een hele klus om het voor de kinderen weer aantrekkelijk te maken en creatief te zijn om hun te mogen begroeten in de Bernetsjerke en in de kindernevendienst om zo hun het verhaal van God weer mee te mogen geven op een speelse manier.

We kijken weer uit naar de volgende Bernetsjerke en uiteraard de kindernevendiensten.

 

Tot dan!

 

Een groet namens de leiding, Monique

 
Bij de Diensten Bij de Diensten

Graag breng ik het voorbedenschrift onder de aandacht. Wanneer u de kerk binnenkomt ziet u direct aan uw linkerhand het voorbedenschrift op een lessenaar. Hierin kunt u opschrijven voor wie of wat u voorbede wilt vragen. Dat kan heel persoonlijk zijn - als betreffende mensen het goed vinden kunt u voorbede vragen met naam en toenaam.

U kunt het ook minder persoonlijk formuleren, bijvoorbeeld: “Voor een dierbare vriendin die te horen gekregen heeft dat ze kanker heeft”,

of “Voor een familielid die zijn werk kwijtgeraakt is”,

of “Voor de mensen in (naam van een land) die te lijden hebben van ...”

Natuurlijk kunt u ook vragen of er gedankt kan worden: voor een huwelijksjubileum, een verjaardag, een genezing, een geboorte, etc. etc.

Onderschat de kracht van het gebed niet! “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt”, zo lezen we in Jakobus 5:16.

 

Ds. Sita Hofstra

 
Nieuw Beleidsplan 2019-2024 Nieuw Beleidsplan 2019-2024
Het nieuwe beleidsplan voor 2019-2024 is geschreven en hier in te zien. 
 
Terugblik Startdienst Jubileumjaar 2019! Terugblik Startdienst Jubileumjaar 2019!

We blikken even terug:

Zondag 13 januari. De feestelijke startdienst van het jubileumjaar van dominee Sita Hofstra, de Christelijke fanfare De Lofstem en de dorpskerk van Sumar.
Door Maaike Kingma van de Lofstem werd gesproken over het verleden, het heden en de toekomst. In de kerk hangt het vaandel wat gemaakt is voor het 10 jarig jubileum van de Lofstem. 
Het verhaal over de toekomst wordt muzikaal ondersteund door het korps.
Jouke Hoekstra neemt het woord namens de revuecommissie. Ook hij blikt terug en vertelt over het heden... De muzikale ondersteuning hiervan komt na het spreekgedeelte. Herry Steegstra wordt ondersteund door een koor en muzikaal begeleid door Roel van der Veen op de keyboard. Er worden twee liedjes gezongen, geschreven door Els Havinga en Wytske van der Pol. De liederen worden ook tijdens de revue ten gehore gebracht.

De Foto's zijn te vinden onder het fotoalbum

 
Feestelike start jubileumjier 2019

Feestelike start jubileumjier 2019

Feestelike start jubileumjier 2019!

op snein 13 jannewaris
om 9:30 oere
yn de Doarpstsjerke fan Sumar

Mmf: De revukommisje fan 250 jier tsjerke , “de Lofstem” û.l.f. Jan Geert Nagel en ds. Sita Hofstra.

Tema fan de tsjinst: D’r sit muzyk yn Tsjerke

Dizze tsjinst sil de “Kick off” wêze foar it jubileumjier 2019. It jier weryn Kr fanfare “ de Lofstem” 100 jier bestiet en de doarpstsjerke 250 jier. Dêrby is ds. Hofstra yn datselde jier ek nochris 25 jier predikant. Reden foar tankberens!

En dat fiere wy meielkoar as ynwenners fan Sumar troch muzyk te meitsjen, te sjongen, te lûsterjen en te fertellen wat der yn 2019 barre sil. Elts is wolkom, mar kom op tiid want fol is fol!

Foar de lytse bern is der oppas yn it Trefpunt.

 
Gezocht: vrijwilligers ter ondersteuning van de kerkdienst op Nieuw Toutenburg, Noardburgum Gezocht: vrijwilligers ter ondersteuning van de kerkdienst op Nieuw Toutenburg, Noardburgum
Elke zondagochtend is er een kerkdienst op Nieuw Toutenburg. 

Om deze kerkdiensten goed te laten verlopen hebben we vrijwilligers nodig. Werkzaamheden zijn: bewoners halen en terugbrengen, hen begeleiden tijdens de kerkdienst. Daarnaast moet ook de kerkzaal klaargezet en na afloop opgeruimd worden. Wil je meewerken aan een waardevolle dag voor onze bewoners door 1 keer per maand 1,5 uur op zondagochtend helpen?

Meld je dan bij Berdien Wijnalda, geestelijk verzorger van Nieuw Toutenburg.

Ook een extra organist kunnen we goed gebruiken. We zingen voornamelijk uit het Liedboek en Johannes de Heer. Er staat een vergoeding tegenover. De frequentie bepaal je zelf.

Voor opgave of meer informatie: 

Berdien Wijnalda, geestelijk verzorger Nieuw Toutenburg of 06-83490952 (bereikbaar op di of do overdag)

Informatie over Nieuw Toutenburg: klik hier
 
Winterwerkboekje 2018-2019 Winterwerkboekje 2018-2019
Het winterwerkboekje 2018-2019 is hier te bekijken.
 
Privacywet Privacywet
Sinds dit jaar zenden wij via Kerk Omroep de kerkdienst uit via internet. De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De privacyverklaring is hier te downloaden.
lees meer »
 
Kerkomroep.nl is in de lucht

Kerkomroep.nl is in de lucht
Vanaf vandaag, 18 maart 2018, zijn alle diensten live of achteraf te beluisteren via kerkomroep.nl. 

De diensten kunnen gevolgd worden via de PC, tablet en smartphone. 
Zowel voor Android als iOS is er in de app store een gratis app te downloaden.

klik hier voor de link naar Kerkomroep.nl

Er komt binnenkort ook meer uitleg in het Tsjerkekrantsje.