PKN
PKN-gemeente Sumar
 
Zondag 10 december: Lichtjesavond Sumar Zondag 10 december: Lichtjesavond SumarMeer informatie en programma

 
8 november - Voorlichting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Ouderenmishandeling 8 november - Voorlichting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Ouderenmishandeling

Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid geeft op 28 november een gratis voorlichtingen in uw gemeente over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling/Ouderenmishandeling. 
Deze voorlichting is voor professionals en vrijwilligers die werken met mensen in de leeftijd van – 9 maanden tot en met 100+ 
 
In deze brief willen wij u informeren over de  inhoud van deze voorlichting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling:
 
Doel van deze voorlichting
Opfrissen van de kennis over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling/ouderenmishandeling.
Uitleg over de stappen van de  Meldcode.
 
Inhoud van de voorlichting
- Introductie
- Definities en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
- De Meldcode: doelen, cijfers en stappen
- Dilemma's die mogelijk spelen bij het signaleren en het doen van een   melding
- Wetgeving en privacy.
- Aan de hand van een korte casus oefenen met de Meldcode. 
 
Locatie en aanvang
- 't Maskelyn te Hadegarijp
- 19.30-21.00 uur
 
Hebt u belangstelling voor deze voorlichtingen wilt deelnemen? Geef u dan op voor 20 november bij Yvonne de Haan, Beweegcoach "breed" Tytsjerksteradiel Beweegt:  06-15122649
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: 
Amerins Dikken 06 - 48469721
Relatiebeheerder expertise centrum Bescherming en Veiligheid 

 
Meditatie Meditatie

Levend Water
‘Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ (Johannes 4: 14)
Op het platteland kom je nog wel eens een waterput tegen. Oudere lezers van dit blad hebben vroeger vast en zeker water uit zo’n put omhoog gehaald. Tegenwoordig zie je soms ook een nieuw exemplaar, maar dan als decoratief element in de tuin, voor de sier dus. Wij halen geen water meer uit een put omhoog, wij zetten de kraan open. Dat kan tot gevolg hebben dat wij water als een vanzelfsprekende zaak beschouwen, wat het niet is. In de tijd van de bijbel was men daar meer van doordrongen dan wij nu. In Numeri 21 wordt over de woestijnreis van het volk Israël verteld. In vers 7 staat het begin van een loflied op de bron van Beër: ‘Wel op, bron! Zing voor de bron (…)’ In Deuteronomium 6 laat Mozes in vers 11 weten dat er in het beloofde land regenputten zullen zijn. Dat is dan een teken van zegen. Omgekeerd is ergens in het boek Hosea te lezen over het opdrogen van bronnen en het droogvallen van putten als teken van oordeel. Wat is trouwens het verschil tussen bronnen en putten? Welnu: bij bronnen moeten we denken aan natuurlijke watervoorziening, bij putten aan kunstmatige.
In de bijbel komen we ook wel tegen dat de Here God in figuurlijke zin als bron wordt aangeduid. De psalmist zingt er van: ‘… bij u is de bron van het leven’ (Ps. 36: 2); de profeet getuigt er van: ‘Heer, bron van Israëls hoop…’ (Jer. 17: 13) En Jezus heeft tijdens een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw over ‘levend water’ gesproken. Overigens: die ontmoeting vond plaats bij een bron. Zoals er in de bijbel wel meer verhalen over een ontmoeting bij een bron te vinden zijn. In het gesprek met die Samaritaanse vrouw heeft Jezus gezegd: ‘Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Wie dat beseft, kan met Gez. 75: 5 / Lied 653: 3 zingen:

Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.


Stilstaand water doet afsterven, is de dood in de pot, levend water verkwikt, verfrist. Dat zien we al bij de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw gebeuren. Aan het einde van het verhaal wordt verteld dat de vrouw haar kruik laat staan, naar de stad teruggaat en daar over haar ontmoeting met Jezus vertelt. De vrouw laat haar kruik staan… Haar echte dorst is gelest, zou je kunnen zeggen. Mag ons leven verkwikkend, verfrissend zijn. Dat zal het geval zijn als wij het levende water drinken.

door dr. J.D.Th. Wassenaar
( bijdrage Siem Lautenbach)

 
Visie Visie

De visie van de PKN-kerk in Sumar:

"Als leerlingen van Jezus Christus willen wij God beter leren kennen, elkaar liefhebben en daarin de mensen laten delen."
Daarbij laten we ons inspireren door Woord en Geest.

Deze visie vindt zijn oorsprong in het zendingsbevel in Matteüs 28: 16 – 20.
Het doel daarbij is een geïnspireerde en inspirerende gemeente te zijn met hart voor jongeren. Daarop is ook het beleidsplan geënt.

 
 

Ds. S. Hofstra - Laatste zondag kerkelijk jaar
datum en tijdstip 26-11-2017 om 09.30 uur
meer details

Ds. S. Hofstra - Eerste Advent
datum en tijdstip 03-12-2017 om 09.30 uur
meer details

 
Sumar Helpt Zuid-Afrika

NL 36RABO 0301 078 483
 
Adres
Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR

 
 
Contact
Ds. S. Hofstra :
Scriba:

Webmaster
Facebook meer
 
Dopen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.