Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden.
Ybele Bergsma (voorzitter)
Annie de Haan (penningmeester)
Marten de Haan (Aftredend)
Jouke Spoelstra
Diederik Hofstede (Aftredend)

 
Wat doen ze?

Begraafplaats
Wat doen ze?
lees meer ยป