Privacywet Privacywet
Sinds dit jaar zenden wij via Kerk Omroep de kerkdienst uit via internet. De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De AVG is op bepaalde punten een aanscherping van de al langer geldende privacywet (Wpb). Kernpunt is: de AVG draait erom personen meer regie te geven over hun persoonlijke gegevens. In het kader van deze wet zijn wij verplicht u hierover te informeren. Is het voor u bezwaarlijk dat u met naam en toenaam genoemd wordt in de gebeden of in de afkondigingen dan kunt u dit melden bij de scriba.

De privacyverklaring is hier te downloaden.
terug