Kerkelijke begraafplaats Sumar

De begraafplaats van Sumar is een kerkelijke begraafplaats aan de Greate bourren14 in Sumar.
Het beheer is in handen van de Protestantse Gemeente van Sumar.

Op de begraafplaats zijn Regels van orde voor de toegang. Ook is er een Beheersreglement van toepassing.

Op de begraafplaats is een urnenmuur. Tevens is er een strooiveld waar de as van de overledene verstrooid kan worden.

Voor het reserveren van de begraafplaats in verband met een uitvaart kunt u contact opnemen met Jouke Hoekstra, tel.nr. 0511-48 24 44.

Voor het aanmelden van een begrafenis verzoeken wij u het Formulier begrafenis digitaal in te vullen en voor de uitvaart terug te sturen naar e-mailadres, jouke.hoekstra@kerk-sumar.nl. Dit formulier is te vinden onder het menu Begraafplaats. 

De tarieven van de rouwdienst en begraafplaats kunt u terugvinden in de tarievenlijsten van de rouw- en trouwdienst en de tarievenlijst kerkelijke begraafplaats

Beheerder:
Tjeerd Oppers
t 06-15567527

Administratie en aankoop graven:
Willem en Hilly van der Heide
t 06-43719754
e begraafplaats@kerk-sumar.nl

Grafdelver:
Hielko Mulder
t 0612176908
e info@muldertuinaanleg.nl

Contact bij overlijden:
Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra
t 0511 – 48 24 44 (u kunt dit nummer ook voor WhatsApp gebruiken)

terug

Agenda

Kerkdienst - 2e Advent

zo 05 dec 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: F. Venema
Collectedoel: Leger des Heils
Bijzonderheid: 2e Advent
Oppas: -

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten