Commisieleden gezocht

Wij zoeken nieuwe leden voor deze commissie. Informatie bij de scriba via info@kerk-sumar.nl

Wat doen ze?

In het kerkelijk jaar willen we bij bepaalde diensten d.m.v. een liturgisch 'bloemstuk' een extra accent aan de dienst geven.

Liturgisch bloemschikken is een vorm van bloemsierkunst, waarbij de manier van schikken geïnspireerd is door bijbelteksten of door thema's van het geloofsleven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de symbolische kracht van kleuren ( wit – feest, zuiverheid), van vormen ( vingerblad) of aan bepaalde bloemen of planten (hedera = trouw, hoop ) en zo zijn er meer bloemen die een bijbelse betekenis hebben.


Het kerkelijk bloemschikken begint met dankdag, laatste zondag kerkelijk jaar, de adventsweken en kerst. Dan volgen de veertig dagen voor Pasen, hemelvaartsdag en Pinksteren.

Ook bij bidstond en bij een doopdienst maken we een passend bloemstuk.
Het bloemstuk wordt getoond op de beamer en zo nodig wordt door de voorganger een uitleg gegeven.

Kleuren Kerkelijk jaar

Lees meer 

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mrt 2023 om 09.30 uur Bloemengroet: F. Venema
Collectedoel: Werelddiaconaat Bangladesh
Bijzonderheid: KSG-dienst
Oppas: in 't Trefpunt

Kerkdienst

zo 02 apr 2023 om 09.30 uur Bloemengroet: Sj. Hoekstra
Collectedoel: Protestanse kerk
Bijzonderheid: Palmzondag
Oppas: -

Stille Week

ma 03 apr 2023 om 19.30 uur Bloemengroet: -
Collectedoel: -
Bijzonderheid: Vesperdiensten
Oppas: -

Stille Week

di 04 apr 2023 om 19.30 uur Bloemengroet: -
Collectedoel: -
Bijzonderheid: Vesperdiensten
Oppas: -

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten