Pastoraat

Doelstelling: We willen omzien naar elkaar in de naam van de goede Herder, met elkaar in gesprek zijn over het geloof en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet.

· Namens de gemeente wordt bezoekwerk gedaan door de predikant, de ouderlingen, en de wijkwerkers.

· Ook onderling zien veel gemeenteleden naar elkaar om. Het helpt wanneer je elkaar kent. U bent van harte welkom in een werkgroep of bij een activiteit.

· De ouderlingen zijn: Froukje Veenstra, Aukje Polet, Monique Staal en Attie Vrijburg.

· Is er bezoek gewenst? Wilt u in contact komen met iemand? Wij horen het graag! U kunt een berichtje sturen naar dominee@kerk-sumar.nl of naar scriba@kerk-sumar.nl . Zij zorgen dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt

Begraafplaats

Informatie over de begraafplaats en het reglement is te vinden onder Kerkenraad Kerkrentmeesters.

Folder Tsjerke

Belijdeniscatechisatie

Als u/jij erover denkt om geloofsbelijdenis te willen doen neem dan contact op met ds. Sita Hofstra; 0511-843836 of via de mail

Agenda

Kerkdienst - 2e Advent

05 dec 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: F. Venema
Collectedoel: Leger des Heils
Bijzonderheid: 2e Advent
Oppas: -

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten