Contactgegevens begraafplaats

Contactgegevens PG Sumar

Protestantse Gemeente Sumar
Greate Buorren 14
9262 SB Sumar

Kerkelijke Gebouwen
Dorpskerk Sumar
Greate Buorren 14
9262 SB Sumar

De Moeting
De Greate Buorren 1A
9262 SB Sumar

't Trefpunt
De Greate Buorren 16-18
9262 SB Sumar

Dominee

Ds. G. van Helden 
T. +31 6 12208673 / 0511-540011
E. dominee@kerk-sumar.nl /  gert.van.helden@kerk-sumar.nl

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten