BEROEP AANGENOMEN 


Vanmorgen heeft dominee Gert van Helden uit Buitenpost het beroep, dat door onze gemeente op hem is uitgebracht, aangenomen. 

Het was de eerste keer dat dominee Van Helden in onze gemeente voorging. Ruim een jaar geleden besprak hij met onze preekvoorziener deze dienst. Toen kon dominee niet bevroeden dat hij vandaag voor zou gaan als beroepen predikant. 

Extra bijzonder was dat hij aan het begin van dienst de beroepsbrief aan de voorzitter overhandigde en daarmee het beroep naar Sumar aannam. 🙏

Na de bevestiging zal Van Helden 50% van de werktijd in Sumar werkzaam zijn en de overige 50% in Buitenpost werkzaam blijven.
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 04 jun 2023 om 09.30 uur Bloemengroet: S. Hoekstra-Talsma
Collectedoel: Leger des Heils
Bijzonderheid: -
Oppas: -
 

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten