Data's Bernestjerke 2017-2018

Alweer enkele jaren organiseert de Kindernevendienst een aantal keer per jaar Bernetsjerke. Tijdens de kerkdienst in de kerk hebben de kinderen van de basisschool hun eigen dienst, maar dan een heel uur lang, in De Moeting. Tijdens dit uur vertellen we verhalen of beelden we verhalen uit. We laten liedjes horen of zingen ze zelf en we zijn creatief bezig. Halverwege krijgen de kinderen wat te drinken en er is vaak ook nog een lekkere versnapering. Voor het organiseren van de Bernetsjerke wordt vaak de hele leiding ingezet, voor zover de agenda’s dat toelaten. De opkomst is namelijk erg goed en daar zijn we als leiding erg blij mee. Via school krijgen de kinderen altijd een uitnodiging voor de Bernetsjerke. De data (onder voorbehoud) voor het komende seizoen zijn:
 
Data
Zondag 17 september
Zondag 15 oktober
Zondag 19 november
Zondag 28 januari
Zondag 18 februari
Zondag 18 maart
Zondag 22 april
Zondag 27 mei

Voor exacte aanvangstijd zie het Tsjerkekrantsje
De Bernetsjerke vindt altijd plaats in De Moeting
terug

Agenda

3e zondag 40 dagentijd

07 mrt 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: -
Bijzonderheid: 3e zondag 40 dagentijd

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824