Data's Bernestjerke 2017-2018

Alweer enkele jaren organiseert de Kindernevendienst een aantal keer per jaar Bernetsjerke. Tijdens de kerkdienst in de kerk hebben de kinderen van de basisschool hun eigen dienst, maar dan een heel uur lang, in De Moeting. Tijdens dit uur vertellen we verhalen of beelden we verhalen uit. We laten liedjes horen of zingen ze zelf en we zijn creatief bezig. Halverwege krijgen de kinderen wat te drinken en er is vaak ook nog een lekkere versnapering. Voor het organiseren van de Bernetsjerke wordt vaak de hele leiding ingezet, voor zover de agenda’s dat toelaten. De opkomst is namelijk erg goed en daar zijn we als leiding erg blij mee. Via school krijgen de kinderen altijd een uitnodiging voor de Bernetsjerke. De data (onder voorbehoud) voor het komende seizoen zijn:
 
Data
Zondag 17 september
Zondag 15 oktober
Zondag 19 november
Zondag 28 januari
Zondag 18 februari
Zondag 18 maart
Zondag 22 april
Zondag 27 mei

Voor exacte aanvangstijd zie het Tsjerkekrantsje
De Bernetsjerke vindt altijd plaats in De Moeting
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 22 mei 2022 om 09.30 uur

Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 09.30 uur

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten