Kerkelijke begraafplaats Sumar

De begraafplaats van Sumar is een kerkelijke begraafplaats aan de Greate bourren14 in Sumar.
Het beheer is in handen van de Protestantse Gemeente van Sumar.
Op de begraafplaats zijn Regels van orde voor de toegang. Ook is er een Beheersreglement van toepassing.

Op de begraafplaats is een urnenmuur. Tevens is er een strooiveld waar de as van de overledene verstrooid kan worden.

Voor het reserveren van de begraafplaats in verband met een uitvaart kunt u contact opnemen met Jouke Hoekstra, tel.nr. 0511-48 24 44.

Voor het aanmelden van een begrafenis verzoeken wij u het Formulier begrafenis digitaal in te vullen en voor de uitvaart terug te sturen naar e-mailadres, jouke.hoekstra@kerk-sumar.nl.

De tarieven van de rouwdienst en begraafplaats kunt u terugvinden in de tarievenlijsten van de rouw- en trouwdienst en de tarievenlijst kerkelijke begraafplaats

Beheerder:Tjeerd Oppers  06-15567527

Administratie en aankoop graven:
Willem en Hilly van der Heide
t 06-43719754
e begraafplaats@kerk-sumar.nl

Grafdelver:
Hielko Mulder
t 0612176908
e info@muldertuinaanleg.nl

Contact bij overlijden:
Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra
t 0511 – 48 24 44 (u kunt dit nummer ook voor WhatsApp gebruiken)

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 jun 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Elyne Vrijburg
Bloemengroet: F. de Vries - Wolters
Collectedoel: Stichting Child Surgery
Bijzonderheid: 
Oppas: -

Kerkdienst

zo 03 jul 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: S. Borger - Hooyenga
Collectedoel: KIA - werelddiaconaat Indie
Bijzonderheid: Bernetsjerke
Oppas: -

Kerkdienst - Openluchtdienst en Overstapdienst

zo 10 jul 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Joelle Bastiaannet
Bloemengroet: L. de Haan - Boersma
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: Overstapdienst
Oppas: -

Kerkdienst

zo 17 jul 2022 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: T. Oppers
Collectedoel: Mercy Chips
Bijzonderheid: -
Oppas: -

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2022 voor de rouw- /trouwdiensten