Livestreamlivestream begint 5 minuten voor de dienst
Kerkdienst terugkijken

Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân

Lees meer 

BEROEP AANGENOMEN 


Vanmorgen heeft dominee Gert van Helden uit Buitenpost het beroep, dat door onze gemeente op hem is uitgebracht, aangenomen. 

Het was de eerste keer dat dominee Van Helden in onze gemeente voorging. Ruim een jaar geleden besprak hij met onze preekvoorziener deze dienst. Toen kon dominee niet bevroeden dat hij vandaag voor zou gaan als beroepen predikant. 

Extra bijzonder was dat hij aan het begin van dienst de beroepsbrief aan de voorzitter overhandigde en daarmee het beroep naar Sumar aannam. 🙏

Na de bevestiging zal Van Helden 50% van de werktijd in Sumar werkzaam zijn en de overige 50% in Buitenpost werkzaam blijven.

Nieuw Beleidsplan 2019-2024

Het nieuwe beleidsplan voor 2019-2024 is geschreven en hier in te zien. 

Privacywet

De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De privacyverklaring is hier te downloaden.
Lees meer 

Agenda

Open luchtdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30 uur Locatie: Speeltuin Sumarreheide
Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: Open luchtdienst
 

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: KIA Zambia
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 04 aug 2024 om 11:00 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten