Zondag 27 jun 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. A. Buizer, Leeuwarden
Kerkdienst

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: Diaconie algemeen
Bijzonderheid: -

terug