zondag 5 september 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. J.C. Overeem, Stiens
Kerkdienst

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: M. de Haan
Collectedoel:Diaconie 
Bijzonderheid: 

terug