zondag 2 januari 2022 om 11.00 uur

Kerkdienst - Fryske Tsjinst
Voorganger(s): Ds. A. Elverdink, Eastermar

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: J. Offringa-Kromkamp
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: Fryske Tsjinst
Oppas: -

terug