zondag 12 juni 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst - Trinitatis
Voorganger(s): Kandidaat A.T. de Gorter, Franeker

Paaskaars: Ruben Teijema
Bloemengroet: M. de Haan
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: -
Oppas: -

terug