zondag 19 juni 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. T. Hiemstra, Groningen

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: T. Elzinga - v.d. Wal
Collectedoel: De Zonnebloem
Bijzonderheid: Geen KND
Oppas: -

terug