zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. J. Bloem, Broeksterwald

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: S. Borger - Hooyenga
Collectedoel: KIA - werelddiaconaat Indie
Bijzonderheid: Bernetsjerke
Oppas: -

terug