zondag 14 augustus 2022 om 11.00 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. G. den Dikken, Drachten

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: F. de Jong - Jilderda
Collectedoel: KIA - zending Egypte
Bijzonderheid: -
Oppas: -

terug