zondag 28 augustus 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Dhr. J.H. Helfferich, Oudebildtzijl

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: T. van der Vegt-Kooi
Collectedoel: Wycliff Bijbelvertalers
Bijzonderheid: -
Oppas: -

terug