zondag 4 september 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. A. Buizer, Leeuwarden

Paaskaars: Koster
Bloemengroet: M. Kingma
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: -
Oppas: -

terug