zondag 11 december 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. Wiebenga, Sneek

Paaskaars: 
Bloemengroet: A. Teijema-vd Bij 
Collectedoel: Pikulan
Bijzonderheid: Heilig Avondmaal / 3e Advent
Oppas: in 't Trefpunt

terug