zondag 18 december 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. T. Hiemstra, Groningen

Paaskaars: 
Bloemengroet: D. Tiekstra
Collectedoel: Diaconie
Bijzonderheid: 4eAdvent
Oppas: 

terug