zondag 5 februari 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. S. Hofstra, Leek

Bloemengroet: L. Bouma
Collectedoel: KIA Werelddiaconaat
Bijzonderheid: -
Oppas: - 

terug