zondag 4 juni 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. I. Verburg, Oldehove

Bloemengroet: S. Hoekstra-Talsma
Collectedoel: Leger des Heils
Bijzonderheid: -
Oppas: -
 

terug