Kerkelijke begraafplaats Sumar

De begraafplaats van Sumar is een kerkelijke begraafplaats aan de Greate bourren14 in Sumar.
Het beheer is in handen van de Protestantse Gemeente van Sumar.
Op de begraafplaats zijn Regels van orde voor de toegang. Ook is er een Beheersreglement van toepassing.

Op de begraafplaats is een urnenmuur. Tevens is er een strooiveld waar de as van de overledene verstrooid kan worden.

Voor het reserveren van de begraafplaats in verband met een uitvaart kunt u contact opnemen met Jouke Hoekstra, tel.nr. 0511-48 24 44.

Voor het aanmelden van een begrafenis verzoeken wij u het Formulier begrafenis digitaal in te vullen en voor de uitvaart terug te sturen naar e-mailadres, jouke.hoekstra@kerk-sumar.nl.

De tarieven van de rouwdienst en begraafplaats kunt u terugvinden in de tarievenlijsten van de rouw- en trouwdienst en de tarievenlijst kerkelijke begraafplaats

Beheerder:Tjeerd Oppers  06-21992183

Administratie en aankoop graven:
Willem en Hilly van der Heide
t 06-43719754
e begraafplaats@kerk-sumar.nl

Grafdelver:
Hielko Mulder
t 0612176908
e info@muldertuinaanleg.nl

Contact bij overlijden:
Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra
t 0511 – 48 24 44 (u kunt dit nummer ook voor WhatsApp gebruiken)

terug

Agenda

Open luchtdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30 uur Locatie: Speeltuin Sumarreheide
Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: Open luchtdienst
 

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: KIA Zambia
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 04 aug 2024 om 11:00 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten