Kleuren Kerkelijk jaar

Tijdens het kerkelijke jaar worden verschillende liturgische kleuren gebruikt. Iedere kleur heeft zijn eigen periode in het kerkelijk jaar en betekenis. In onze kerk worden ze op de volgende manier gebruikt.

Advent: paars
(Gaudette, 3e adventszondag; roze)
Kerstavond t/m Epifanië: wit/goud
Zondagen na Epifanië: groen
Veertigdagentijd (vanaf Aswoensdag): paars
(Laetare-vierde passiezondag; roze)
Biddag voor gewas en Arbeid: paars
Palm- en passiezondag: rood en paars
Witte Donderdag: wit
Goede Vrijdag: geen kleur/paars/zwart/rood
Stille Zaterdag: paars/zwart/rood
Paaswake en Paastijd: wit/goud
Pinksteren: rood
Trinitatis: wit/goud
Zondagen na Trinitatis, zomer, herfst: groen
Dankdag voor gewas en arbeid: groen
Doop/belijdenis: wit/rood
Trouwviering: wit
Uitvaartdienst: wit/paars (zwart)
Bevestiging ambtsdragers: rood
Kerkwijding: wit/rood
Apostelen, evnagelisten, martelaren: rood
Overige heiligen en Allerheiligen: wit

Betekenis van de kleuren:
Wit: kleur van reinheid, licht en feest.
Rood:  kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest'kleur van bloed , verwijzend naar martelaarschap.
Paars: kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete en rouw.
Groen: kleur van hoop, groei en toekomst.
Roze: mengtijd paars en wit; in boetetijd breekt licht door.
Zwart: kleur van diep verdriet.

terug

40 dagen kalender


Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf dit jaar onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens zijn de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824