Nieuws van de actiecommissie


Samen met dûmny Hofstra hebben we afgelopen de tentdienst voorbereid. We willen iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft meegeholpen om er een mooie dienst van te maken. De collecte zou in eerste instantie voor God’s Golden Acre bestemd worden. Maar gezien de actuele situatie op Sint Maarten leek het ons goed om de collecte nu te storten op Giro 5125 t.n.v. het Rode Kruis. De opbrengst was €530 waarvoor dank!

14 Oktober kunt u vanaf 9:30 tot 12:00 uw auto laten wassen achter De Moeting.
€ 7,50 per auto (wassen buitenkant)
€ 10,00 per busje (wassen buitenkant)
€ 5,00 per auto (stofzuigen binnenkant)
We hopen u dan te zien

We willen ook graag de lege flessenactie nieuw leven inblazen. Eigenlijk liep de actie nog gewoon. Nog steeds werden er lege flessen ingeleverd bij Tineke Elzinga. €51 mochten we ontvangen waarvoor dank!
U kunt dus nog steeds lege flessen inleveren in de kerk of bij Tineke Elzinga en/of bij Michiel Anema

15 December gaan we net als vorig jaar op de kerstmarkt van Dokkum staan om eigen gemaakte spullen te verkopen. De volgende keer meer nieuws hierover. We zullen in het volgende nummer vragen of er personen zijn die op een, nog nader te bepalen, avond in november willen helpen om deze spullen te maken.

Groet van de actiecommissie
terug

Agenda

Open luchtdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30 uur Locatie: Speeltuin Sumarreheide
Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: Open luchtdienst
 

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: KIA Zambia
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 04 aug 2024 om 11:00 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten