Pastoraat

Doelstelling: We willen omzien naar elkaar in de naam van de goede Herder, met elkaar in gesprek zijn over het geloof en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet.

· Namens de gemeente wordt bezoekwerk gedaan door de predikant, de ouderlingen, en de wijkwerkers.

· Ook onderling zien veel gemeenteleden naar elkaar om. Het helpt wanneer je elkaar kent. U bent van harte welkom in een werkgroep of bij een activiteit.

· De ouderlingen zijn: Aukje Polet, Monique Staal en Attie Vrijburg.

· Is er bezoek gewenst? Wilt u in contact komen met iemand? Wij horen het graag! U kunt een berichtje sturen naar dominee@kerk-sumar.nl of naar scriba@kerk-sumar.nl . Zij zorgen dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 22 mei 2022 om 09.30 uur

Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 09.30 uur

Het beste van Petrus

 

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten