Pastoraat

Doelstelling: We willen omzien naar elkaar in de naam van de goede Herder, met elkaar in gesprek zijn over het geloof en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet.

· Namens de gemeente wordt bezoekwerk gedaan door de predikant, de ouderlingen, en de wijkwerkers.

· Ook onderling zien veel gemeenteleden naar elkaar om. Het helpt wanneer je elkaar kent. U bent van harte welkom in een werkgroep of bij een activiteit.

· De ouderlingen zijn: Aukje Polet, Monique Staal en Attie Vrijburg.

· Is er bezoek gewenst? Wilt u in contact komen met iemand? Wij horen het graag! U kunt een berichtje sturen naar dominee@kerk-sumar.nl of naar scriba@kerk-sumar.nl . Zij zorgen dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt

terug

Agenda

Open luchtdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30 uur Locatie: Speeltuin Sumarreheide
Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: Open luchtdienst
 

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: KIA Zambia
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Kerkdienst

zo 04 aug 2024 om 11:00 uur Collectedoel: Diaconie Sumar
Bijzonderheid: 
 

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten