Privacywet

Sinds 2018 zenden wij via Kerk Omroep de kerkdienst met audio uit via internet. Vanaf 2020 is ook de kerkdienst met beeld te volgen.
De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De AVG is op bepaalde punten een aanscherping van de al langer geldende privacywet (Wpb). Kernpunt is: de AVG draait erom personen meer regie te geven over hun persoonlijke gegevens. In het kader van deze wet zijn wij verplicht u hierover te informeren. Is het voor u bezwaarlijk dat u met naam en toenaam genoemd wordt in de gebeden of in de afkondigingen dan kunt u dit melden bij de scriba.

De privacyverklaring is hier te downloaden.
terug

Agenda

3e zondag 40 dagentijd

07 mrt 2021 om 09.30 uur Paaskaars: Koster
Bloemengroet: Ambtsdrager
Collectedoel: -
Bijzonderheid: 3e zondag 40 dagentijd

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf volgend jaar namelijk onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens heb ik de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  


Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op bankrekening NL 35 RABO 0362 7648 75 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824