Privacywet

Sinds 2018 zenden wij via Kerk Omroep de kerkdienst met audio uit via internet. Vanaf 2020 is ook de kerkdienst met beeld te volgen.
De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De AVG is op bepaalde punten een aanscherping van de al langer geldende privacywet (Wpb). Kernpunt is: de AVG draait erom personen meer regie te geven over hun persoonlijke gegevens. In het kader van deze wet zijn wij verplicht u hierover te informeren. Is het voor u bezwaarlijk dat u met naam en toenaam genoemd wordt in de gebeden of in de afkondigingen dan kunt u dit melden bij de scriba.

De privacyverklaring is hier te downloaden.
terug

40 dagen kalender


Tarieven Rouw-/Trouwdiensten en Begraafplaats

Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor de begraafplaats gewijzigd. De grafdelver valt vanaf dit jaar onder de kerkrentmeesters i.p.v. de uitvaartvereniging.

Het reglement dat erbij hoort moet nog worden aangepast.

Tevens zijn de tarievenlijst voor rouw- en trouwdiensten aangepast i.v.m met de beelduitsturing die we kunnen aanbieden.

Zie de nieuwe tarievenlijst van 2021 voor de rouw- /trouwdiensten en de begraafplaats.  

Collectebonnen

Kosten: € 15,00 per vel.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. PKN gemeente Sumar o.v.v. collectebon. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus  te VERVALLEN.

De bonnen zijn na de betaling af te halen i.o.m. Ella Wiersma

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824