Privacywet

Sinds 2018 zenden wij via Kerk Omroep de kerkdienst met audio uit via internet. Vanaf 2020 is ook de kerkdienst met beeld te volgen.
De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden stelt enkele voorwaarden aan ons beleid. De AVG is op bepaalde punten een aanscherping van de al langer geldende privacywet (Wpb). Kernpunt is: de AVG draait erom personen meer regie te geven over hun persoonlijke gegevens. In het kader van deze wet zijn wij verplicht u hierover te informeren. Is het voor u bezwaarlijk dat u met naam en toenaam genoemd wordt in de gebeden of in de afkondigingen dan kunt u dit melden bij de scriba.

De privacyverklaring is hier te downloaden.
terug

Het beste van Petrus

 

Collectemunten

Kosten: €35,00 per zakje met 50 munten of €70,00 per zakje met 100 munten.
U kunt het bedrag over maken op het nieuwe bankrekeningnummer t.w.  NL29 RABO 0373 729 766 t.n.v. Protesantse Gemeente Sumar o.v.v. collectemunten. Het nummer van NL35 RABO 0352 764 875  komt dus te VERVALLEN.

De muntenzakjes zijn voor of na de betaling af te halen uit de mand onder de toren van de kerk

Adres

Greate Buorren 14
9262 SB SUMAR


KVK Kerk: 76388786
KVK Diaconie:76388824

Tarieven Rouw-/Trouwdiensten

  1. Zie de nieuwe tarievenlijst van 2023 voor de rouw- /trouwdiensten